به سامانه ثبت و پیگیری شکایات روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران خوش آمدید .
شما می توانید شکایات خود را از طریق لینک ثبت شکایت به واحد روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران بفرستید.

ثبت شکایت »

شما می توانید پاسخ داده شده به شکایات ثبت شده خود را از طریق لینک پیگیری شکایت مشاهده نمایید.

پیگیری شکایت »